x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B3 Havainnot ja kokemukset 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee havaintojen ja kerrottujen kokemusten käyttöä sosiaalityön tutkimuksessa.

Sisältö

Kerrotut kokemukset ja havainnot tutkimuksen lähtökohtana, näistä koostuvien aineistojen kerääminen, analysointi, ja raportointi sosiaalityön tutkimuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Lappalainen, Sirpa ym. 2007. Etnografia metodologiana. Tampere: Vastapaino.

2. Laakso, Riitta 2009. Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastensuojelutyöstä. Tampere: Tampere University Press.

3. Hänninen, Vilma 2003. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis; 696.

4. Laitinen, Merja 2004. Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tampere: Vastapaino.

5. DeVault, Marjorie 2003. Institutional Ethnography: Using Interviews to Investigate Ruling Relation. Teoksessa Holstein & Gubrium, Inside Interviewing: New Lenses, New Concerns, 369-394. Thousand Oaks ; London: SAGE.

6. Larsson  & Sjöblom 2010. Perspectives on Narrative Methods in Social Work Research. International Journal of Social Welfare, 19, 272-289.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Lappalainen, Sirpa ym. 2007. Etnografia metodologiana. Tampere: Vastapaino.

2. Laakso, Riitta 2009. Arjen rutiinit ja yllätykset - etnografia lastensuojelutyöstä. Tampere: Tampere University Press.

3. Hänninen, Vilma 2003. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis; 696.

4. Laitinen, Merja 2004. Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tampere: Vastapaino.

5. DeVault, Marjorie 2003. Institutional Ethnography: Using Interviews to Investigate Ruling Relation. Teoksessa Holstein & Gubrium, Inside Interviewing: New Lenses, New Concerns, 369-394. Thousand Oaks ; London: SAGE.

6. Larsson  & Sjöblom 2010. Perspectives on Narrative Methods in Social Work Research. International Journal of Social Welfare, 19, 272-289.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö