x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3B1 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee konkreettisen sosiaalitutkimuksen lähtökohdat, erilaiset suuntaukset ja niiden soveltamisen mahdollisuudet sosiaalityön tutkimuksessa.

Sisältö

Tilastollinen sosiaalitutkimus, hyvinvoinnin konkreettinen tutkiminen ja realismi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Paananen, Seppo ym. (toim.) 1999. Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino.

2. Kuusela, Pekka & Niiranen, Vuokko (toim.) 2006. Realismin haaste sosiaalitieteissä. Kuopio: Unipress.

3. Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) 2010. Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

4. Saari, Juho 2006. Yksinäisten yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

5. Houston, Stan 2010. Prising Open the Blax Box: Critical Realism, Action Research and Social Work. Qualitative Social Work 9 (1), 73-91.

6. Jobling, Hannah 2014. Using ethnography to explore causality in mental health policy and practice. Qualitative Social Work 13 (1), 44-68.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Paananen, Seppo ym. (toim.) 1999. Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino.

2. Kuusela, Pekka & Niiranen, Vuokko (toim.) 2006. Realismin haaste sosiaalitieteissä. Kuopio: Unipress.

3. Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) 2010. Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

4. Saari, Juho 2006. Yksinäisten yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

5. Houston, Stan 2010. Prising Open the Blax Box: Critical Realism, Action Research and Social Work. Qualitative Social Work 9 (1), 73-91.

6. Jobling, Hannah 2014. Using ethnography to explore causality in mental health policy and practice. Qualitative Social Work 13 (1), 44-68.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö