x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaalityölle ominaisen päätöksenteon luonteen, tiedonlajit ja etiikan osana lastensuojelua ja tuntee aihealueen keskeistä ajankohtaista tutkimusta.

Sisältö

Sosiaalityön päätöksenteko teoreettisena kysymyksenä, lastensuojelun päätöksenteon erityispiirteet, päätöksenteko lastensuojelun muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Opettajan luennoilla osoittama kirjallisuus.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) 2012. Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

2. Munro, Eileen 2008. Effective Child Protection. London: Sage.

3. O'Sullivan, Terence 2011. Decision-making in social work. Palgrave Macmillan: Basingstoke.

4. Skivenes, Marit & Barn, Ravinder & Kriz, Katrin & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press. Sivut 263-280.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (toim.) 2012. Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

2. Munro, Eileen 2008. Effective Child Protection. London: Sage.

3. O'Sullivan, Terence 2011. Decision-making in social work. Palgrave Macmillan: Basingstoke.

4. Skivenes, Marit & Barn, Ravinder & Kriz, Katrin & Pösö, Tarja (toim.) 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children. New York: Oxford University Press. Sivut 263-280.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö