x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS1 Äänen tutkimus ja kuntoutus 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan puheäänen tuotosta ja tutkimuksesta. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida eri tutkimusten antamia tuloksia sekä soveltaa tätä tietoa omassa tutkimuksessaan ja kuntoutustyössä. Opiskelija tuntee neurogeeniset äänihäiriöt ja osaa analysoida ja arvioida niissä käytettyjä kuntoutusmenetelmiä.

Sisältö

Äänentuoton ja – käytön arviointimenetelmät, näyttöön perustuva äänen kuntoutus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vaihtoehto 1: Luennot tai osallistuminen professorin kanssa etukäteen sovittuun koulutustilaisuuteen.
Vaihtoehto 2: Kirjatentti suomeksi tai englanniksi. Kirjatentistä sovittava etukäteen professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Baken, R. J. & Orlikoff, R. F. 2000. Clinical measurement of speech and voice. 2. painos. San Diego, CA: Singular/Thomson Delmar.

Titze, I. 2000. Principles of voice production. 2. painos. Iowa City, IA: NVS.

Williams, N. R. & Carding, P. 2005. Occupational voice loss. Boca Raton: Taylor & Francis.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö