x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS8 Pitkä harjoittelu 25 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Kliinisistä opinnoista vastaava opettaja
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pitkään harjoitteluun menevillä opiskelijoilla tulee olla suoritettuna logopedian kandidaattiohjelma.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LOGS8 Pitkä harjoittelu 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia itsenäisesti puheterapeuttina ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja tunnistaa tarvittaessa tarpeen ohjaukselle. Ohjauskeskusteluissa opiskelija osaa analysoida ja arvioida toimintaansa puheterapeutin ammatissa ja työyhteisön jäsenenä.

Sisältö

Asiakastyötä sosiaali- ja terveydehuollon puheterapiapalveluja tuottavassa yksikössä kokeneen puheterapeutin ohjauksessa. Työnohjaus.

Toteutustavat

Osallistuminen työnohjaukseen, harjoittelu (4kk) ja harjoitteluraportti.
Maaliskuussa järjestetään infotilaisuus seuraavana vuonna pitkään harjoitteluun meneville opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö