x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS7 Klinikkaharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelmasta
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LOGS7 Klinikkaharjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ryhmämuotoiseen kuntoutukseen liittyviä logopedisia ilmiöitä. Hän osaa valita yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa soveltuvat kuntoutusmenetelmät, perustella valinnat sekä analysoida ja arvioida kuntoutuksen tuloksellisuutta. Ohjauskeskusteluissa opiskelijaa osaa analysoida ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä. Opiskelija tunnistaa asiantuntijuutensa ja tuottaa asiantuntijaesitelmän tai luennon logopedian alaan liittyen.

Sisältö

Asiakasryhmän kuntoutusjakson suunnittelu ja toteutus sekä asiantuntijaluennon laatiminen ja toteutus kokeneen puheterapeutin ohjauksessa.

Toteutustavat

Harjoittelu, harjoitteluraportti ja kontaktiopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö