x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS9 Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian professori/ katso opetusohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hankkia ja hallita tietoa itsenäisesti sekä rajata tutkimusaineiston, -kysymykset ja -asetelman mielekkäästi. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua toisten tutkijoiden ja aiemman tutkimuksen kanssa asianmukaisesti ja vääristelemättä sekä osaa arvioida tieteelisten lähteiden laatua, luotettavuutta ja hyödyllisyyttä omassa tutkimustyössään.

Sisältö

Opiskelija työstää pro gradu –tutkielmaansa, pitää esitelmiä ja opponoi toisen opiskelijan esityksiä.
Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintosuoritukseen kuuluvat seminaari, harjoitustyöt sekä pro gradu -tutkielman työstäminen ja siihen liittyvät suulliset esitykset.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö