x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILP1 Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian keskeiset osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta. Hän osaa nimetä ja kuvata länsimaisen filosofian historian tärkeimpiä edustajia ja suuntauksia.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään filosofian osa-alueita ja niiden keskeisiä ongelmia ja käsitteitä sekä systemaattisesti että länsimaisen filosofian historian kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP1a Johdatus filosofian opiskeluun  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
FILP1b Johdatus filosofian historiaan  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentokurssin sijaan voidaan suorittaa myös kirjatentillä

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP1a Johdatus filosofiaan  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentokurssin sijaan voidaan suorittaa myös kirjatentillä.

FILP1b Johdatus filosofian historiaan  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentokurssin sijaan voidaan suorittaa myös kirjatentillä

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP1a+b  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILP1a+b Introduction to Philosophy and Its History  Kirjallinen tentti  5 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Filosofian tutkinto-ophjelman opiskelijoille:
- FILP1a Johdatus filosofian opiskeluun: osallistuminen opetukseen
JA
- FILP1b Johdatus filosofian historiaan: joko luennot ja praktikum tai kirjatentti.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille:
Osallistuminen opetukseen ja/tai kirjatentti.

Kirjatentillä voidaan suorittaa
JOKO
FILP1a Johdatus filosofiaan 2 op,
TAI
FILP1b Johdatus filosofian historiaan, 3 op
TAI
molemmat (2+3 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatenteillä edellyttää seuraavien kirjojen huolellista opiskelua:

FILP1a Johdatus filosofiaan (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille) - toinen seuraavista:

a. Räikkä, Juha & Siipi, Helena (toim.) 2006. Ajattele, filosofoi. Jyväskylä: Tammi.

TAI

b. Sober, Elliott 2005. Core Questions in Philosophy. Prentice Hall (4.p.) (sivut 1-36, 265-341).

JA

FILP1b Johdatus filosofian historiaan - toinen seuraavista:

a. Nordin, Svante 1999. Filosofian historia. Oulu: Pohjoinen (sivut 1-386).  

TAI

 b. Kenny, Anthony 1998. A Brief History of Western Philosophy. Oxford: Wiley-Blackwell.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö