x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISP4 Modernisoituva yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HISP5 Maailmanhistoria 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää globaalin ja suomalaisen yhteiskunnallisen kehityksen yhteen kietoutumisen ja keskeiset piirteet 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Opiskelija kykenee hahmottamaan globaalihistorian keskeiset kehityslinjat ja miten Suomen historia integroituu siihen. Opiskelija osaa kuvata aikakautta koskevat keskeiset historialliset tulkinnat ja niiden muutokset.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään vertailevasta näkökulmasta globaaliin ja suomalaiseen yhteiskuntahistoriaan 1700-luvun lopusta 1900-luvun alkuun. Yhteiskuntahistoria sisältää yhteiskunnallisen kehityksen sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Opintojaksossa perehdytään myös historiallisten prosessien tulkintakiistoihin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta on opintojen 1. vuoden syksy tai 1. vuoden kevät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Bayly C. A., The Birth of the Modern World, 1780-1914 (2004); Engman Max, Pitkät jäähyväiset. Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen (2009); Haapala Pertti (toim.), Talous, valta, valtio. Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta (2005)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseesuorituksesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Huomaa opintojaksojen vastaavuudet!

2015-18 opetussuunnitelman jakso HISP4 Modernisoituva yhteiskunta vastaa 2012-15 opetussuunnitelman jaksoa HISP5 Maailmanhistoria.

2015-18 opetussuunnitelman jakso YKYYHT5 Verkostoitunut maailma vastaa 2012-2015 opetussuunnitelman jaksoa YKYY4 Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykyaikaan.

Näin ollen:

Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4?kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.

Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen HISP5?kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.

Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP4 -kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.

Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP5 -kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.

Jos olet YKYn opiskelija (mutta et opiskele historian perusopintokokonaisuutta), ja olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4-kurssin, tämä vastaa nykyisen (2015-2018) opetussuunnitelman mukaista YKYYHT5-kurssia, ja siten korvaa 5 op yksikön yhteisistä opinnoista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö