x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MKAS2 Monikulttuuriset mediasuhteet ja kansalaisuus 5 op
Vastuutaho
Mediakasvatuksen maisteriopinnot
Mediakasvatus
Vastuuhenkilö
Sirkku Kotilainen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monikulttuurisuutta yhteiskunnallisesta, erityisesti median ja mediasuhteiden näkökulmista. Hän ymmärtää medialukutaidon merkityksen kansallisisesti ja kulttuurisesti monimuotoisissa toimintaympäristöissä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan median yleisö-, käyttäjä- ja mediasuhteiden tutkimukseen monikulttuurisuuden näkökulmasta ja monikulttuuriseen kasvatukseen. Lisäksi perehdytään vertailevaan tutkimukseen, myös mediasuhteiden ja medialukutaitojen näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Luento-opetus 15 tuntia ja lukupiirityöskentely 20 tuntia. erillisen tehtävänannon pohjalta harjoitustyö, joka ohjeistetaan luennoilla.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuden suorittamisesta ja teosvalinnoista sovitaan kurssilla.

Ingegerd Rydin & Ulrica Sjöberg (toim.) Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity. Göteborg: Nordicom. 2008.

Bailey O, Georgiou M and Harindranath R (eds) Transnational Lives and the Media: Re-Imagining Diaspora. Basingstoke: Palgrave.

Kangas, Sonja (ed.)(2011) Digital Pioneers Cultural drivers of Future Media Culture. Finnish Youth Research Network/ Nuorisotutkimusverkosto, Online Publications:

[http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/digitalpioneers.pdf]

 

Pecora, Osei-Hwere, Carlsson (eds.) (2008) African Media, African Children. NORDICOM.

Carlsson, Tayie, Jacquinot-Delaunay, Perez (eds.) (2008) Empowerment through Media Education. An Intercultural Dialogue. NORDICOM.

Frau-Meigs, Divina & Torrent, Jordi (eds.) (2009) Mapping Media Education Policies in the World. United Nations, Alliance for Civilizations, Unesco, European Comission, Gurpo Communicar. [http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001819/181917e.pdf]

Perez-Tornero, Varis (2010) Media Literacy and New Humanism. United Nations & Unesco Institue for Information Technologies in Education. [http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192134e.pdf]

 

Lisätietoja

Opintojakso tuotetaan yhdessä Kasvatustieteiden yksikön ja Viestinnän, median ja teatterin yksikön kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö