x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Vastuutaho
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisen yhteyden sekä inhimillisen pääoman merkityksen organisaatioiden strategisena menestystekijänä. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, mitä on työhyvinvoinnin strateginen johtaminen, millaista on työhyvinvointia tukeva esimiestyö ja, miten työhyvinvointia voidaan organisaatiossa kehittää.

Sisältö

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen
Työhyvinvointia tukeva johtaminen/esimiestyö
Työhyvinvoinnin kehittäminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luentokurssi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen + tentti

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssin kirjallisuus:

1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

2. Perko, Kaisa & Kinnunen, Ulla (2013) Hyvinvointia edistävä johtajuus: Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampereen yliopiston julkaisuja 11/2013.

3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2014) Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014. Tutkimusraportti.

Kirjatentin kirjallisuus:

1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. 

2. Perko, Kaisa & Kinnunen, Ulla (2013) Hyvinvointia edistävä johtajuus: Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampereen yliopiston julkaisuja 11/2013.

3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2014) Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014. Tutkimusraportti. 

4. Fisher, Merja (2012) Linkages between employee and customer perceptions in business-to-business services – Towards positively deviant performances. Doctoral Dissertations 7/2012. Aalto University. Sähköinen julkaisu.  Koko väitöskirja luetaan kokonaiskuvan saamiseksi, mutta sivuihin 1-60 ja 125–167 keskitytään syvällisesti, ja ne kuuluvat varsinaiseen tenttialueeseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö