x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS12A Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut, moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt, lähijohtamisen merkityksen työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta, vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen lähijohtamisessa ja perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan.

Sisältö

Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta, hyvä henkilöstöpolitiikka, moniammatillisten työryhmien johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi, alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kilpailuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toteutustavat

Luennot, tutoriaalityöskentely, seminaari.
Opetuksessa sovelletaan ongelmaperusteista oppimista. Lopputyö tehdään tutorryhmän yhteistuotoksena ja se esitellään päätösseminaarissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luentojen ohella opintojen ytimenä on intensiivinen tutoriaaliryhmätyöskentely harjoitustöineen ja ryhmien tuotoksia esittelevä päätösseminaari. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tutoriaaleihin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Lopputyö arvioidaan numerolla 1-5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin oheiskirjallisuus on koottu Moodleen.

Lisätietoja

Valinnainen opintojakso, järjestetään joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö