x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS12 Valinnaisia opintoja 10–20 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LOGS12 Valinnaisia opintoja 10–20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa eri tutkimusalojen tietopohjaa omassa tutkimustyössään ja puheterapiatoiminnassa.

Sisältö

Suositellaan erityisesti psykologian aineopintoja, kielitieteen tai sosiaalityön aineopintoja, logopedian erityiskysymyksiä tai S12A Moniammatilliset johtamisopinnot (10 op) opintojaksoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Jos opiskelija suorittaa moniammatilliset johtamisopinnot, muita valinnaisia opintoja suoritetaan 10 op, muussa tapauksessa 20 op.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö