x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISS3 Erikoistumisopinnot 15 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HISS3 Erikoistumisopinnot 20 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä ja analysoida tutkielmansa aiheen problematiikkaa sekä jäsentää omaa tutkimustehtäväänsä suhteessa aiempaan tutkimukseen. Opinnot myös vahvistavat opiskelijan työelämätaitoja.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään tutkielman aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimusperinteeseen. Erikoistumisopinnot voivat tämän lisäksi koostua erilaisista tutkielmaa tukevista kursseista ja harjoituksista, esimerkiksi työskentelystä tutkimusprojektissa, osallistumisesta tieteellisiin konferensseihin sekä luento- ja harjoitusopetukseen, ulkomaisista opinnoista ja opinnäytteen teemaan liittyvien artikkelien kirjoittamisesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Erikoistumisopintoihin on sisällyttävä:

a) essee oman tutkimusaiheen kirjallisuudesta (5op)
b) menetelmäopintoja (5op). Joko tutkielmaa tukeva erikseen ohjaajan kanssa sovittu menetelmäkurssi tai sovitun kirjallisuuden pohjalta laadittu essee.

Opintojen sisällöstä on sovittava etukäteen tutkielmaa ohjaavan professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: Viimeistään graduseminaaria aloitettaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö