x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Jaksolle on ilmoittauduttava.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Koostuu kolmesta osasta:
A. Ammatissa toimivan psykologin haastattelu
B. Seminaarit
C. Ammatillinen tai tutkimusharjoittelu

Osaamistavoitteet

OSA A: Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa.

OSA B: Opiskelija tutustuu keskeisimpiin psykologin työn arviointi- ja interventiomenetelmiin.

OSA C: Opiskelija tuntee jonkin psykologin ammatin sovellusalueen tai tutkimuslinjan. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa tai tutkimusmenetelmätaitojaan tutkimusprojektityöskentelyssä.

Sisältö

OSA A: Tutustuminen psykologin ammattiin haastattelun pohjalta.

OSA B: Tutustutaan psykologin työssä käytettäviin arviointi- ja interventiomenetelmiin tapausesimerkkien ja niistä käytävän keskustelun avulla.

OSA C: Opiskelija osallistuu ohjatusti psykologin ammattiin liittyviin työtehtäviin tai oppiaineen tutkimusprojekteihin. Harjoittelu ei vastaa laillistetun psykologin työtä eikä edellytä itsenäisiä valmiuksia toimia em. työtehtävissä.

Toteutustavat

OSA A: Yksilöhaastattelu, kirjallinen raportti.
OSA B: Seminaari
OSA C: Työharjoittelu, harjoitteluraportin laatiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Harjoittelu 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osat A, B ja C arvioidaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö