x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousteoreettisen ajattelutavan ja peruskäsitteistön ja osaa soveltaa niitä ymmärtääkseen markkinatalousyhteiskunnan toiminnan periaatteita.

Sisältö

Taloustieteen peruskäsitteistö, markkinoiden toimintaperiaate ja talouspolitiikan rooli markkinataloudessa.

Toteutustavat

luennot

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Krugman, Paul; Wells, Robin & Graddy, Kathryn (2007): Economics. Worth.
3. Begg, David K. H.; Fischer, Stanley & Dornbusch, Rudiger (2008): Economics (9th ed.). McGraw-Hill.

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan 1. opintovuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja politiikka (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Talous ja maailmanpolitiikka I (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Talous ja terveydenhuolto (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Talous ja ympäristö (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Talous ja työmarkkinat (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu