x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYINT3 Psychology of personality I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia

Osaamistavoitteet

Students will learn to define the central concepts of psychology of personality and to become familiar
with the main research theories of personality and the ways of assessing personality.

Sisältö

Personality as a concept, research theories and traditions, personality development, personality assessment.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

General written exam.
A book exam on electronic exam.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. John, Robins & Pervin (eds.) (2008). Handbook of personality. Theory and research (3rd ed., Parts I-II: Chapters 1-8). Guilford.

2. Research articles announced by the person in charge of the course.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö