x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA13 Kasvatusfilosofia ja filosofinen ihmistutkimus 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kasvatusfilosofian sekä filosofisen ihmistutkimuksen keskeisiä ongelmia ja teorioita.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tärkeimpiä näkemyksiä kasvatuksesta ja ihmisyyden luonteesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
FILA13b Filosofinen ihmistutkimus  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus

Louis P. Pojman: Who are we? Theories of Human Nature. Oxford UP

TAI

Arto Laitinen, Itseään tulkitseva eläin. Helsinki: Gaudeamus

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
FILA13b Filosofinen ihmistutkimus  Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus

Louis P. Pojman: Who Are We? Theories of Human Nature, Oxford UP.

TAI

Arto Laitinen, Itseään tulkitseva eläin. Helsinki: Gaudeamus

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso koostuu osioista

a) KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri 3-4 op
https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=24488&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2015

b) FILA13b Filosofinen ihmistutkimus 1-2 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö