x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSEP5 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Museologian opintokokonaisuus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
MUSEP5 Harjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee museotyön käytännöt, museo-organisaation ja eri museotyyppien toimintaperiaatteet sekä osaa soveltaa tätä tietämystään museotyössä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja eri museotyyppien toimintaperiaatteisiin. Harjoittelu suoritetaan vähintään viiden viikon (25 työpäivän) tutustumisella museoammatillisesti hoidettuun museoon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

Työharjoittelu. Harjoittelupaikasta sovitaan opintokokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Harjoittelu voidaan korvata aiemman museokokemuksen perusteella, jolloin raportti kirjoitetaan työkokemuksen kannalta erikseen sovittavasta näkökulmasta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Museologian opintokokonaisuus (Museologian opintokokonaisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö