x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSEP3 Näyttelyt ja museopedagogiikka 5 op
Vastuutaho
Museologian opintokokonaisuus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee näyttelytoiminnan perusteet ja näyttelyprosessien luonteen sekä osaa tulkita ja arvioida erilaisia näyttelyitä ja tuntee museopedagogiikan teoreettiset lähtökohdat.

Sisältö

Museon näyttelyt, museopedagogiikan teoreettiset perusteet ja käytännön sovellutuksia. Opintojakso suoritetaan kokonaisuutena, johon kuuluu luentoja, näyttelykäyntejä ja kirjallisuutta. Suorituksissa hyödynnetään oheiskirjallisuutta opettajien opastuksen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja yleinen kirjallinen tentti sekä opettajan kanssa erikseen sovittavat suoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Museologian opintokokonaisuus (Museologian opintokokonaisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö