x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSEP2 Kokoelmat ja kulttuuriympäristö 5 op
Vastuutaho
Museologian opintokokonaisuus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokoelmapoliittisen ajattelun lähtökohdat, kulttuuriympäristöjen suojelun tavoitteet ja toimintatavat sekä suomalaisen museohistorian päälinjat.

Sisältö

Kokoelmat museotyön perustana. Kokoelmien tallennukseen, säilytykseen, hoitoon ja tutkimukseen liittyvät prosessit. Opintojakso sisältää katsauksen myös ääni- ja kuva-arkistojen perusteisiin. Kulttuuriympäristöt museotoiminnan osana. Suomen museohistoria ja kokoelmien muodostuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suomen museohistoria. SKS:n toimituksia 1265. Toim. Susanna Pettersson ja Pauliina Kinanen. SKS 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Museologian opintokokonaisuus (Museologian opintokokonaisuus)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö