x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan joka toinen lukuvuosi 4. opetusperiodilla. Se on avoinna logopedian, psykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opiskelijoille sekä hoitotieteen, terveystieteen ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille (7 opiskelijaa/ oppiaine).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteet ja toimintakäytännöt, lähijohtajan toimenkuvan ja vastuut sekä moniammatillisten tiimien toiminnan perusteet ja johtamiskäytännöt. Hän osaa arvioida lähijohtamisen merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä johtamisessa. Opiskelija osaa perustella johtajuuden jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden ja soveltaa oppimaansa lähiesimiehenä toimiessaan.

Sisältö

Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta, hyvä henkilöstöpolitiikka, moniammatillisten työryhmien johtaminen, henkilöstön työhyvinvointi, alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kilpailuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Moodlessa jaettavat materiaalit

Lisätietoja 

Joka toinen vuosi järjestettävä opetus koostuu luennoista, tutoriaaliryhmätyöskentelystä ja päätösseminaarista.

Opetuksessa sovelletaan ongelmaperusteista oppimista. Kurssin lopputyö tehdään tutorryhmän yhteistuotoksena ja se esitellään päätösseminaarissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö