x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGM3 Psykiatria 3 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Lääketieteen opetuksesta vastaava opettaja
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LOGM3 Psykiatria 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata miten eri ikäisten ihmisten psyykkiset häiriöt ovat yhteydessä puheen ja vuorovaikutuksen kehitykseen ja poikkeamiin ja osaa soveltaa tätä tietoa logopedisen kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Sisältö

-lasten ja nuorten psyykkinen kehitys, kehityskaudella ilmenevät psyykkiset häiriöt ja niiden psykiatriset hoitomuodot
-psyykkisten häiriöiden yhteydet puheen, kielen ja vuorovaikutuksen kehitykseen
-nuorten aikuisten ja aikuisten psyykkiset häiriötilat, niiden hoito- ja kuntoutusmenetelmät, hoitoon ohjautumisprosessit
-Neuropsykiatristen häiriöiden yhteydet kielenkäyttöön ja viestintään

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lepola, U., Koponen, H., Leinonen, E., Joukamaa, M., Isohanni, M., & Hakola, P. 2002. Psykiatria. Helsinki: WSOY.

Moilanen, I. & al (toim.). 2004 tai uudempi. Lasten- ja nuorisopsykiatria. 3. painos. Helsinki: Duodecim.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö