x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGM2 Puhelääketiede 7 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
LOGM2 Puhelääketiede 7 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata korvan, kuuloradan ja ääntöelimistön rakenteen ja toiminnan pääperiaatteet. Opiskelija osaa luokitella näiden alueiden keskeiset puheeseen ja äänentuottoon vaikuttavat sairaudet ja vammat sekä soveltaa tätä tietoa logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Sisältö

-korvan, kuuloradan ja puhe-elimistön anatomia ja fysiologia
-audiologiset tutkimusmenetelmät, kuulovammojen diagnostiikka ja kuntoutuksen perusteet sekä kuulon apuvälineet
-korva-, nenä- ja kurkkutautien ja puhe-ja äänihäiriöiden lääketieteellinen diagnostiikka

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jauhiainen, T. (toim.). 2008. Audiologia. Helsinki: Duodecim.

Jauhiainen, T. 1995. Kuulo ja viestintä. Helsinki: Yliopistopaino.

Karma, P., Nuutinen, J., Puhakka, H., Vilkman, E., Virolainen, E., Ylikoski, J. & Ramsay, H. (toim.). 1999. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet. Helsinki: Yliopistopaino. Soveltuvin osin (sovitaan opettajan kanssa kurssin yhteydessä).

Leppäluoto, J. & al. 2008. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Porvoo: WSOY Oppimateriaali.

Seikel, A. J., King, D. W. & Drumright, D. G. 2005 tai uudempi. Anatomy and physiology for speech, language, and hearing. Clifton Park, NY: Thomson/Delmar Learning. s. 35-59; 161-262; 263-391.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö