x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK4.4 Musiikki ja uudet mediat 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee uuden median käytäntöjä ja tekniikoita, ja osaa soveltaa tietojaan musiikkialan tehtävissä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään rytmimusiikin uusiin hyödyntämismahdollisuuksiin muun muassa mobiiliteknologian, tietokonepelien ja internetin maailmassa. Pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä uudenlaisiin medioihin säveltävän musiikintekijän on otettava huomioon? Millaisia uusia innovaatioita alalle voidaan kehittää? Perehtyminen erilaisiin käyttöliittymiin ja erityyppisten musiikkiteosten toimintaan osana uuden teknologian mukanaan tuomia medioita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö