x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK4.1 Musiikki ja keho 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikin ja kehon välisen suhteen perusteita.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kehon ja musiikin väliseen suhteeseen teoriassa ja käytännössä. (Musiikki)tieteen kehoa ja musiikkia käsitteleviin ajatuksiin tutustuminen. Oman kehoaistin herkistäminen laulaen ja soittamalla. Tietoa kehon tekniikoista ja kehoa huoltavista terapiamuodoista. Soittamisen ja laulamisen ergonomiaa. Opintojakso antaa eväitä muusikon/laulajantyölle sekä ideoita ryhmien vetämiseen ja soitto/laulupedagogiseen työhön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö