x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK6.1 Tieteellinen ajattelu ja kirjoittaminen 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kirjoittamaan tieteellistä asiaproosaa. Hän tuntee kirjoitusprosessin työtapana.

Sisältö

Tiedonhankintaan, lähdekriittiseen lukemiseen, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen syventävä kurssi. Kurssi antaa valmiudet kirjoittaa tieteellisiä raportteja ja artikkeleita sekä valmentaa myös pro gradun kirjoittamiseen. Kurssilla kerrataan lyhyesti tieteellisen tekstin tekemiseen liittyvät muotoseikat, jonka jälkeen paneudutaan tekstin tyylikysymyksiin sekä ajattelun ja kirjoittamisen suhteeseen. Opetellaan joustavaa lähteiden käyttöä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö