x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK2.3 Improvisointi ja rytmiset taidot 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kuulonvaraiseen musisointiin improvisaatiotilanteissa. Opiskelija tuntee erilaisten rytmisten tyylilajien perusteita.

Sisältö

Kuulonvaraisen musisoinnin ja improvisoinnin kehittäminen. Oman soitto- ja laulutaidon sekä musiikillisen uskalluksen lisääminen. Musiikillisen näkökulman avartaminen. Rytmitajun ja ryhmämusisoinnin taidon kehittäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö