x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK2.2 Laulu- ja instrumenttiopinnot 6 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia musisointityylejä ja osaa soveltaa tuntemustaan sekä omassa että ryhmäsoitossa.

Sisältö

Muusikkoutta lähdetään kehittämään etnomusikologisesta näkökulmasta käsin. Tutustutaan oman pääinstrumentin harjoittamisen lisäksi kahteen muuhun instrumenttiin. Tavoitteena ymmärrys erityyppisten soitinten soittotekniikoista ja mahdollisuuksista sekä kyky musisoida ryhmässä erityyppisillä soittimilla eri tyylilajeja edustavaa musiikkia. Perehtyminen myös itselle ennestään vieraisiin musiikkityyleihin ja -kulttuureihin. Lisäksi opintojaksoon kuuluu esiintymistaitojen kehittämistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö