x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK3.4 Rytmimusiikin työmarkkinat 4 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa verkostoitua musiikkialalla. Hän tuntee alan työllistymis- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Sisältö

Kurssilla kartoitetaan rytmimusiikin alalta löytyviä työllistymismahdollisuuksia ja luodaan yhteyksiä alan toimijoihin. Lisäksi ideoidaan uusia työllistäviä yritys- ja toimintaideoita alalle sekä käydään läpi omia työllistymismahdollisuuksia. Kurssilla kartoitetaan myös kansainvälisiä yhteyksiä. Tavoitteena on ymmärrys rytmimusiikkialan toimintata-voista ja rakenteista sekä tietous musiikin alan kulttuuripolitiikasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö