x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK1.4 Rytmimusiikkiala tänään 5 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee rytmimusiikin tämän hetken olosuhteet ja keskeiset organisaatiot. Hän osaa työskennellä alan toimijoiden kanssa ja hän tuntee musiikkialan käytännöt.

Sisältö

Lähestytään pop-, rock-, iskelmä-, jazz- ja kansanmusiikin nykytilaa etnomusikologisesta näkökulmasta. Millaista musiikkia alalla tehdään tällä hetkellä? Miten musiikkia markkinoidaan? Millaisia levy-yhtiöitä alalla toimii? Millaisia esiintymisareenoita muusikoilla on? Miten suomalainen musiikki pärjää maailmalla? Millaiset ovat rytmimusiikin koulutus- ja harrastamismahdollisuudet? Kurssilla pohditaan myös, miten suomalaista rytmimusiikkialaa voidaan jatkossa kehittää. Painopiste suomalaisen rytmimusiikin kentässä, mutta myös ulkomaisia toimijoita (esim. levy-yhtiöt) ja ulkomaista musiikkia käsitellään valikoiden.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö