x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK1.3 Rytmimusiikin historiaa 5 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti rytmimusiikin historiaa. Hän osaa tunnistaa tärkeitä kehityskulkuja ja nähdä niiden vaikutukset nykyhetkessä. Opiskelija tuntee erilaisten historiallisten aineistojen erityispiirteet ja osaa soveltaa lähdekritiikkiä tutkimustyöhön.

Sisältö

Pop-, rock-, iskelmä-, jazz- ja kansanmusiikin historiaa Suomessa ja ulkomailla. Kurssilla käydään läpi rytmimusiikin eri tyylilajien kehitystä lähtien 1800-luvulta ja päätyen nykypäivään. Tuotantoprosessin ja teknologisten innovaatioiden vaikutus musiikin tyy-lillisiin muutoksiin. Musiikin tyylillisten piirteiden analyyttinen tarkastelu. Lähestytään musiikin murroskohtia myös yksittäisten musiikin tekijöiden näkökulmasta. Oman inst-rumentin erilaisten tyyli- ja ääni-ihanteiden historiaan perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö