x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POKSPK1.1 Opintojen suunnittelu 1 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Etnomusikologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee maisterikoulutuksen tutkintovaatimukset ja osaa suunnitella omia opintojaan ja niiden painotuksia, sekä mieltää niiden merkityksen oman työllistymisensä kannalta.

Sisältö

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen yhdessä opintojen ohjaajan kanssa. Henkilökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen ja seuranta. HOPSin avulla opinnot yksilöityvät ja kullekin opiskelijalle löytyvät omat painopistealueet opiskeluun. HOPSin laatimiseen kuuluu myös opinnäytetöiden suunnittelu työllistymistä silmällä pitäen. Lisäksi ohjaajan kanssa käydään työelämäkeskustelu ennen opintojen loppumista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö