x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija jäsentää paikallisia, kansallisia ja globaaleja yhteiskunnallisia prosesseja politiikka- ja hallintakäytäntöinä, tunnistaa niiden merkityksen yhteiskunnan muutoksessa, ja tunnistaa keskeisiä valtaa, sosio-materiaalisia käytäntöjä, instituutioita, yhteiskunnallisia jakoja, toimijuutta ja identiteettiä tarkastelevia sosiaalitieteellisiä näkökulmia.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla joka toinen vuosi järjestettävään luento-opetukseen ja suorittamalla luennolla annettavat oheistehtävät, ja/tai osallistumalla sähköiseen tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot järjestetään joka toinen vuosi.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään kolme teosta seuraavista:

1) Sassen (2007) A sociology of globalization. New York & London: W.W.Norton & Company.

2) Griggs, Norval & Wagenaar (toim.) (2014) Practices of Freedom: Decentered Governance, Conflict and Democratic Participation. Cambridge University Press.

3) Luhtakallio (2012) Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland.

4) Rosanvallon (2013) Demokraattinen oikeutus: puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys. Vastapaino.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta seuraavista:

1) Sassen (2007) A sociology of globalization. New York & London: W.W.Norton & Company.

2) Griggs, Norval & Wagenaar (toim.) (2014) Practices of Freedom: Decentered Governance, Conflict and Democratic Participation. Cambridge University Press.

3) Luhtakallio (2012) Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland.

4) Rosanvallon (2013) Demokraattinen oikeutus: puolueettomuus, refleksiivisyys, läheisyys. Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö