x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu meneillään olevaan ajankohtaiseen tieteen- ja teknologiantutkimukseen sekä siitä käytävään keskusteluun. Opiskelijalla on välineet keskustella aloitteellisesti tiedon, tieteen ja teknologian kysymyksistä sekä arvioida tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksellisia näkökulmia.

Sisältö

Tiede ja teknologia on monitieteinen tutkimusseminaari, jonka järjestävät useat oppiaineet ja tutkimusyksiköt yhteistyönä (sosiologia, sukupuolentutkimus, TaSTI, CMT, SIS). Seminaari järjestetään jatkuvatoimisesti. Tutkijaseminaari kokoaa yhteen alan tutkimusta tekeviä tutkijoita, jatko-opiskelijoita ja maisteritutkinnon opiskelijoita. Opinnäytetutkimusta tekevät opiskelijat voivat perehtyä tutkimusalaan osallistumalla seminaariin ja laatimalla siitä esseen ja myös esitellä seminaarissa omaa tutkimustaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opinnäytetyön tekijät voivat perehtyä tutkimusalaan osallistumalla seminaariin ja laatimalla siitä esseen ja myös esitellä seminaarissa omaa tutkimustaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö