x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella terveyttä ja hyvinvointia moniulotteisesti niin yksilöllisestä, sosiaalisesta kuin yhteiskunnallisestakin näkökulmasta. Hän hahmottaa sosiaalityön roolin terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja eriarvoisuuden lieventäjänä osana kaikkia sosiaalityön kenttiä. Opiskelija tuntee terveyssosiaalityön keskeiset sisällöt ja käytännöt.

Sisältö

Opiskelija perehtyy terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin somaattisten ja mielenterveyden sairauksien sekä yksilön ja yhteisöjen näkökulmista ja hahmottaa terveyden laajasti hyvinvoinnin kysymyksenä, osana sosiaalityön yhteisiä jäsennyksiä ja käytäntöjä sekä yhteiskuntapoliittisena ja rakenteellisena kysymyksenä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Beddoe, Liz & Maidment, Jane (toim.) 2014. Social Work Practice for Promoting Health and Wellbeing. Critical Issues. London: Routledge.

2. Craig, Shelley L. & Muskat, Barbara 2013. Bouncers, Brokers, and Glue: The Self-Described Roles of Social Workers in Urban Hospitals. Health and Social Work 38(1), 7-16.

3. Metteri, Anna & Valokivi, Heli & Ylinen, Satu (toim.) 2014. Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-Kustannus.

4. Ryan, Martin & Dowden, Cathy & Healy, Bill & Renouf, Noel 2005. Watching the Experts: Findings from an Australian Study of Expertise in Mental Health Social Work, Journal of Social Work 5(3), 279-298.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Beddoe, Liz & Maidment, Jane (toim.) 2014. Social Work Practice for Promoting Health and Wellbeing. Critical Issues. London: Routledge.

2. Craig, Shelley L. & Muskat, Barbara 2013. Bouncers, Brokers, and Glue: The Self-Described Roles of Social Workers in Urban Hospitals. Health and Social Work 38(1), 7-16.

3. Metteri, Anna & Valokivi, Heli & Ylinen, Satu (toim.) 2014. Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-Kustannus.

4. Ryan, Martin & Dowden, Cathy & Healy, Bill & Renouf, Noel 2005. Watching the Experts: Findings from an Australian Study of Expertise in Mental Health Social Work, Journal of Social Work 5(3), 279-298.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2.-3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö