x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op ja STYA3A2 Asiakastyön menetelmät 3 op.

Osaamistavoitteet

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija hahmottaa käytännön asiakastyön teoreettisen perustan ja kontekstin sekä tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja jäsennykset.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee sosiaalisen auttamistyön, ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet sekä osaa eritellä asiakastyön menetelmien paikkaa asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Sisältö

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija tutustuu kirjallisuuden avulla asiakastyön teoreettisiin jäsennyksiin ja lähestymistapoihin sekä hahmottaa käytännön sosiaalityön taitojen viitekehyksen ja paikan.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: Jaksolla tarkastellaan sosiaalista auttamistyötä, ammatillista vuorovaikutusta, haastattelua ja asiakastyön menetelmien käyttöä. Jaksolla pohditaan menetelmien teoreettisia lähtökohtia, paikkaa ja merkitystä auttamistyön kokonaisuudessa sekä tutustutaan erilaisiin asiakastyön menetelmiin ja lähestymistapoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STYA3A1 Asiakastyön teoriat, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Healy, Karen 2014. Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

4. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing.  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley. Chapters 1-4.

5. Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja 

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STYA3A1 Asiakastyön teoriat, lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

ks. sosiaalityön tutkinto-ohjelman lukupiiriohje

1. Healy, Karen 2014. Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

4. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing.  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley. Chapters 1-4.

5. Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja 

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STYA3A1 Asiakastyön teoriat:

1. Healy, Karen 2014. Social Work Theories in Context. Creating Frameworks for Practice. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.


STYA3A2 Asiakastyön menetelmät:

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

4. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing.  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley. Chapters 1-4.

5. Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: 2. vuoden syksy samanaikaisesti sosiaalityön taitoseminaarin (STYA3B1) kanssa

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: 2. vuoden syksy samanaikaisesti sosiaalityön taitoseminaarin (STYA3B1) kanssa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö