x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS4.5 Sosiaaliantropologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SOS4.5 Sosiaaliantropologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologian erityisen luonteen suhteessa muihin sosiaalitieteisiin. Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologialle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Hänellä on myös perustiedot oppialan historiasta ja nykykeskusteluista sekä keskeisistä käsitteistä ja tutkimuksellisista lähestymistavoista.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään antropologisiin peruskäsitteisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin, hahmotetaan antropologian oppihistorian pääsuuntaukset ja tutustutaan esimerkkeihin empiirisestä tutkimuksesta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
SOS4.5a  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Eriksen, Thomas Hylland (2004). Toista Maata. Johdatus antropologiaan. Helsinki: Gaudeamus.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi ennen johdantoluentoja (SOS4.5b, 2 op) tai samanaikaisesti luentojen kanssa.

SOS4.5b Johdantoluennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi ennen johdantoluentoja (SOS4.5b, 2 op) tai samanaikaisesti luentojen kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eriksen, Thomas Hylland (2004). Toista Maata. Johdatus antropologiaan. Helsinki: Gaudeamus.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö