x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää persoonallisuuden ja sen kehityksen monimuotoisuutta, pystyy luonnehtimaan persoonallisuuden pysyvyyttä ja muutosta sekä arvioimaan persoonallisuuteen liittyvän tiedon merkitystä sen eri sovellusalueilla.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. persoonallisuuden kehitystä, muutosta, pysyvyyttä sekä persoonallisuutta sovellusten näkökulmasta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus ja tentti. Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille lisäksi artikkeliseminaarit.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. John, Robins & Pervin (toim.) (2008). Handbook of personality. Theory and research (3. painos, luvut 9-10, 13-15, 16-18, 23-24, 26 ja 28-32). (kaikki opiskelijat)

2. Erikseen ilmoitettava artikkelikokoelma. (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat)

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö