x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöiden käsitteet ja ymmärtää niiden teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija pystyy määrittelemään mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä, riskejä ja sisältöjä aikuisilla ja lapsilla. Opiskelija tuntee mielenterveyshäiriöiden hoitoa ja ehkäisyä koskevaa tutkimusta ja sovelluksia terveydenhuollossa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan aikuisten ja lasten mielenterveyden ja psykopatologian taustoja, terapiatutkimusta ja ehkäisevää mielenterveystyötä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus ja tentti. Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille lisäksi mahdollisuus osallistua opintopiiriin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Toivio & Nordling (2013). Mielenterveyden psykologia. Edita.

2. Lönnqvist, Henriksson & Marttunen (2014). Psykiatria, 11. painos. Duodecim.

3. Kalat (2013). Introduction to psychology (luku1: moduuli 1.1; luku 2: moduuli 2.1; luku 12 kokonaan; luku 15: moduuli 5.1). Cengage.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö