x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalitutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Hänellä on perusedellytykset lukea ja ymmärtää sosiaalitieteellistä kirjallisuutta ja tunnistaa sen kysymyksenasetteluja.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijat sosiaalitieteen keskeisiin käsitteellisiin jäsennyksiin ja teoreettisiin ajattelutapoihin. Opintojakso koostuu kirjatentistä (SOS5a,3 op) ja luennoista (SOS5b,2 op). Luentokurssi käsittelee sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman eri tieteenalojen teoreettisia lähtökohtia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
SOS5a kirjallinen tentti  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään seuraavat teokset:

Risto Heiskala: Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus 2000

Berger & Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, Gaudeamus 1994

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjatentti suositellaan suoritettavaksi ennen luentoja (SOS5b, 2 op).

SOS5b luennot  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennoista kirjoitetaan luento-/oppimispäiväkirja.

Kirjatentti (SOS5a, 3 op) suositellaan suoritettavaksi ennen luentoja (SOS5b, 2 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heiskala (2000) Toiminta, tapa ja rakenne. Gaudeamus.

Berger & Luckmann (2000) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Gaudeamus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö