x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tietää, mitä vuorovaikutus on ja miten sitä voidaan määritellä. Hän tuntee sen ilmiönä, tutkimuskohteena ja osaa tarkastella sitä viestinnän eri tasoilla sekä medioidussa että kasvokkaistilanteissa. Opiskelija hallitsee myös aihealueen keskeiset teoriat. Hän osaa myös havainnoida ja analysoida yksinkertaisia viestintätilanteita sekä käyttää keskeisiä alan teorioita vuorovaikutuksen jäsentämiseen.

Sisältö

Vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet ja teoriat. Viestintätilanteiden havainnointi ja analyysi kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kurssin voi suorittaa myös verkkokurssina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Verkko-opinnot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kertauskuulustelussa tentitään luentojen lisäksi teos:
Griffin: A first look at communication theory. 8th ed. McGraw-Hill, 2012.

Osa teoksen teorioista käsitellään luennoilla.

Lisätietoja

HUOM! Tällä opintojaksolla EI voi korvata YTK-tutkinnon kieliopintojen opintojaksoa KKSUYTK2 Puheviestinnän perusteet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi II periodi Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi IV periodi Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi II periodi Paikkakunnasta riippumaton opetus
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi IV periodi Paikkakunnasta riippumaton opetus
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö