x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2E Median käyttö, yleisöt ja identiteetit 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Vastuuhenkilö
Mikko Lehtonen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset median käyttöä ja yleisöjä koskevat teoria- ja tutkimusperinteet sekä mediatuotannon, -sääntelyn ja -käytön suhteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ymmärtää ja tutkia median efektejä kansallisuuksiin, etnisyyksiin, luokkiin, sukupuoleen jne. liittyvien identifikaatioiden tuottamisessa. Hän kykenee analysoimaan median representaatioita ja muita mediaan liittyviä käytänteitä yhteiskunnallisen vallan näkökulmasta.

Sisältö

Jaksolla paneudutaan luentojen, kirjallisuuden ja esseen ja/tai tutkimusprojektin avulla median vastaanotto-, käyttö- ja yleisötutkimuksen kehitykseen ja nykytilaan sekä tarkasellaan lähemmin median kytkeytymistä identiteettien ja valtarakenteiden tuottamiseen ja uusintamiseen.

Toteutustavat

Luennot (20 h), kirjallisuus ja essee ja/tai tutkimusprojekti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan (vähintään 3 teosta), esimerkiksi seuraavista:

 1. Nightingale (ed.): The handbook of media audiences. Wiley-Blackwell, 2011.
 2. Bilandzic, Patriarche & Traudt (eds.): The social use of media: cultural and social scientific perspectives on audience research. ECREA Book Series (ilmestyy keväällä 2012).
 3. Bird: The audience in everyday life. Routledge, 2003.
 4. Hagen & Wasco (eds.): Consuming audiences?: production and reception in media research. Hampton Press, 2000.
 5. Berker et al.:Domestication of media and technology. Open University Press, 2006.
 6. Longhurst: Cultural change and ordinary life. Open University Press, 2007.
 7. Ross & Nightingale: Media and audiences. Open University Press, 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö