x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2D Multimodaalinen mediamaisema 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Mikko Lehtonen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava käsitys nykyisen multimodaalisen mediamaiseman rakenteesta ja maiseman historiallisesta kehityksestä ja hän kykenee tarkastelemaan maiseman osa-alueita sekä erityisyydessään että niiden suhteissa toisiin osa-alueisiin.

Sisältö

Jaksolla paneudutaan luentojen, kirjallisuuden ja/tai tutkimusprojektien avulla nykyisen mediamaiseman historialliseen muotoutumiseen, eri mediamuotojen esittämispotentiaaleihin ja -rajoituksiin, vaihteleviin arvostuksiin ja keskinäiseen vuorovaikutukseen multimodaalisessa kulttuurissa, jossa samat sisällöt kiertävät mediamuodosta toiseen.

Toteutustavat

Luennot (20 h), kirjallisuus ja essee, tai tutkimusprojekti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallisuus ja essee  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Kirjallisuus ja essee  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Herkman, Hujanen & Oinonen (toim.): Intermediality and Media Change. 2012.

JA kaksi seuraavista:

 1. Finnegan: Communicating: the multiple methods of human interconnection. Routledge, 2002.
 2. Fornäs et al.: Consuming media. Berg, 2007. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
 3. Kress: Literacy in the new media age. Routledge, 2003. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.

 HUOM! Koska Herkman, Hujanen ja Oinonen on myöhässä, opintojakso tentitään syyslukaudella 2012 vanhan opetussuunnitelman (2010-2012) mukaisin kirjoin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö