x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVMS2C Tilat, ruumiit, kanssakäymiset 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Vastuuhenkilö
Mikko Lehtonen ja Hanna Suutela
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys tilallisuuden ja ruumiillisuuden suhteista kanssakäymisen paikallisiin, kansallisiin ja transnationaaleihin muotoihin. Hän kykenee näkemään median eri muotojen roolin kanssakäymisten ja identifikaatioiden kehkeytymisessä sekä ymmärtämään paikallisen, kansallisen ja globaalin median suhteita.

Sisältö

Jaksossa paneudutaan luentojen ja/tai kirjallisuuden sekä mahdollisten tutkimusprojektien avulla viestinnän mikro-, meso- ja makrotason ilmiöihin ja niiden keskinäisiin suhteisiin.

Toteutustavat

Luennot (20 h) ja kirjallinen tentti kirjallisuudesta, tai lukupiiri.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lukupiiri  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Luennot (20 h) ja kirjallinen tentti kirjallisuudesta, tai lukupiiri.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

 1. Kettunen: Globalisaatio ja kansallinen me: kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Vastapaino, 2008.
 2. Massey: Samanaikainen tila. Vastapaino, 2008.
 3. Gatens: Imaginary bodies: ethics, power and corporeality. Routledge, 1996.

Lisäksi yksi seuraavista:

 1. Falkheimer & Jansson (eds.): Geographies of communication: the spatial turn in media studies. Nordicom, 2006.
 2. Hannerz: Transnational connections: culture, people, places. Routledge, 1998. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
 3. Lechner & Boli: World culture: origins and consequences. Blackwell, 2005.
 4. Lehtonen, Löytty & Ruuska: Suomi toisin sanoen. Vastapaino, 2004.
 5. Morley: Home territories: media, mobility and identity. Routledge, 2000. Saatavana myös E-kirjana Tamcatin kautta.
 6. Bakardjieva: Internet society: the Internet in everyday life. Sage, 2005.
 7. Silver, Massanari & Jones (eds.): Critical cyberculture studies: current terrains, future directions. New York University Press, 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö