x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS5 Seminaari 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVTETUS5 Seminaari 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Seminaarissa esitetään tutkimussuunnitelma ja keskitytään tutkimuksen tekemiseen, pro gradun kirjoittamiseen ja seminaariesitelmien kommentoimiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii tekemään itsenäistä tieteellistä tutkimusta ja kirjoittamaan pro gradu tutkielman. Hän hallitsee akateemisen kirjoittamisen ja argumentaation. Hän osaa tutkimuksen suunnittelun, aikatauluttamisen ja raportoinnin perusteet.

Sisältö

Oman tutkimussuunnitelman esittely, aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, opponenttina toimiminen ja oman tutkielman kirjoittaminen. Seminaariin sisältyy 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaarityöskentely 6-12 opiskelijan ryhmässä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-alustalle ladattava materiaali sekä opettajan osoittama muu kirjallisuus.

  1. Svinhufvud: Gradutakuu. Tammi, 2009.
  2. Hakala: Uusi graduopas. Gaudeamus, 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö