x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS2B Teatterin rituaali media-ajassa 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään teatterillisen tapahtuman erityisluonteeseen ja medioiden käyttämiseen nykyteatterin ilmaisussa sekä mediarituaaleissa käytettäviin teatterillisiin keinoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teatterillisen tapahtuman, sosiaalisen rituaalin, ritualisaation ja kulttuurisen repertuaarin käsitteet ja osaa käyttää niitä analysoidessaan teatteri- ja muita esityksiä diskursseineen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään teatterillisen tapahtuman erityisluonteeseen ja medioiden käyttämiseen nykyteatterin ilmaisussa sekä harjoitellaan sen analysoimista miten mediarituaaleissa käytetään teatterillisia keinoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Perehtyminen kirjallisuuteen.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen kirjallisuuskuulusteluun yksikön yleisessä tentissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot perustuvat oppimateriaaliin, 2op suoritukseen opiskelija valitsee itse 2 teoksista yleiseen kirjalliseen tenttiin.

 1. Sauter: The Theatrical event: dynamics of performance and perception. University of Iowa Press. 2000.
 2. Zarrilli (ed.): Acting (re)considered: a theoretical and practical guide. Routledge, 2005.
 3. Schechner: Performance theory. Taylor & Francis, 2003.
 4. Bell: Ritual theory, ritual practice. 1992. Oxford University Press, 1992.
 5. Taylor: The archive and the repertoire: performing cultural memory in the America. Duke University Press, 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö