x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTETUS2A Uudet draamamuodot 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Teatterin ja draaman tutkimus
Vastuuhenkilö
Teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineen professori/ yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVTETUS2A Uudet draamamuodot 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään uusiin draamamuotoihin (myös devising ja improvisaatio) sekä draaman ja teatteri-ilmaisun yhteisöllisiin mm. kasvatuksessa hyödynnettäviin mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut monipuolisen käsityksen draaman sosiaalisista sovelluksista sekä yhteisöllisen hyvinvoinnin että esteettisen ja dramaturgisen innovoinnin välineinä, sekä osaa käyttää mm. kulttuurisen muistin ja trauman käsitteitä.

Sisältö

Opintojakso analysoi uusien draamamuotojen käytössä olevia sovelluksia sekä pyrkii konkretisoimaan näiden tuloksia taiteen lisäksi myös muilla kentillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset
Kirjatentti

Harjoitukset ovat vain tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Kirjallisuus  Kirjallinen tentti  4 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot perustuvat oppimateriaaliin, 2op suoritukseen opiskelija valitsee itse 2 teoksista yleiseen kirjalliseen tenttiin.

 1. Bharucha: Theatre and the world: performance and the politics of culture. Routledge, 2005.
 2. Haedicke & Nellhaus (eds.): Performing democracy: international perspectives on urban community-based performance. University of Michigan Press, 2001.
 3. Heddon & Milling: Devising performance: a critical history. Palgrave Macmillan, 2006.
 4. Peters: The philosophy of improvisation. University of Chicago Press, 2009.
 5. Jackson: Theatre, education and the making of meanings: art or instrument? Manchester University Press, 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö