x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVVJS4 Visuaalisen journalismin erityisalueet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
visuaalisen journalismin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojakso JOVVJS1 on oltava aloitettuna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija on perehtynyt kuvajournalismin erityisalueisiin, kuten urheilukuvaus, tuotekuvaus ja henkilökuvaus. Hän on syventänyt kuvajournalistista osaamistaan ja harjoitellut näitä kuvaamisen erityisalueita käytännössä. Hän osaa analysoida ja perustella tekemiään valintoja kuvaustilanteessa ja sen jälkeen.

Sisältö

Työpajamuotoisessa pienryhmäopetuksessa opiskelija perehtyy kuvajournalismin erityisalueisiin ja niiden vaatimiin työkaluihin, ajattelutapoihin ja yhteistyömuotoihin. Käytännön kuvaustilanteisiin tutustutaan harjoitustehtäviä tekemällä ja osallistumalla tehtävistä käytäviin palautekeskusteluihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 60 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut harjoitukset ja osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla käsitellään opettajien osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö