x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA2 Ryhmäviestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet ryhmissä muotoutuvat ja kehittyvät, miten ryhmässä syntyy innovaatioita, tuntee keskeisimmät ryhmäviestinnän teoriat ja osaa soveltaa niitä erilaisten ryhmäviestintätilanteiden analyysiin. Opiskelija osaa toimia ryhmissä erilaisissa tehtävissä tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi puheenjohtajana ja hän osaa edistää ryhmän ilmapiiriä ja tehtävän käsittelyä sekä asettaa neuvottelussa tavoitteita ja edistää niitä viestinnällään.

Sisältö

Ryhmäviestinnän teoriat ja analyysimallit, erilaiset ryhmäviestintä- ja neuvottelutilanteet sekä ryhmäviestinnän harjoitukset ja analysointitehtävät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Luentosarja järjestetään III periodilla ja harjoitukset erillisinä ryhminään IV periodilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Harjoitukset  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luento-opetuksen kertauskuulustelussa tentitään luentojen lisäksi osin kirja Galanes & Adams: Effective group discussion. 12th ed. McGraw-Hill, 2007, sekä kurssilla käsitelty materiaali.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen kertauskuulustelun tenttikirjallisuus:

Galanes & Adams: Effective group discussion. 12th ed. McGraw-Hill, 2007, valituin osin

Kurssilla käsitelty materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö